Shop

Препарат DPF/FAP Cleaning Machine – Innovation

  • Екологични препарати, които опазват околната среда.
  • Биоразградими.
  • В удобни опаковки за единична употреба.
  • Щадящи за керамичната пита и ценните метали във филтъра.
  • Безопасни при инцидентен допир до кожата на оператора.
Категория: