Машината

Машината „DPF CLEANING MACHINE INNOVATION – MTL“ може да почиства всички размери и модели DPF (FAP) филтри и катализатори за всички видове леки, лекотоварни до 7.5 тона автомобили.
INNOVATION-MTL-DPF-1

Машината „DPF CLEANING MACHINE INNOVATION – ТТ“ може да почиства всички размери и модели DPF (FAP) филтри и катализатори за всички видове товарни автомобили, селскостопанска, строителна техника и автобуси.

МАШИННОТО ПОЧИСТВАНЕ Е В 5 СТЪПКИ:

  1. Демонтаж на филтъра/катализатора.
  2. Поставянето на филтъра/катализатора в машината.
  3. Загряване на водата до 80 градуса и поставянето на препарата.
  4. Започване на вливания от разтвора в филтъра/катализатора под променливо налягане.
  5. Обръщане на филтъра/катализатора с цел пълно обхващане вътрешността и отстраняването на всички частици, причинили замърсяването/запушването.

 

ВАЖНО:

При демонтажа на DPF/FAP филтъра трябва да бъдат премахнати всички датчици за налягане/температура на отработените газове/присъединителни маркучи и други приспособления от филтъра. Всички дейности по демонтажа и монтажа след почистването задължително да бъдат извършвани в специализиран сервиз от подготвен механик. Напр.: Почистен филтър, но индикаторната лампа на таблото още свети. Това е възможно да се случи, ето и няколко от възможните причинители:

  1. Замърсени сензори: повреме на почистването сензорите се свалят, за да се избегне евентуална повреда. След почистване те се монтират обратно от Вашият сервизен техник. Уверете се, че те са чисти и добре свързани към бордовият компютър.
  2. Почистване на грешки: Силно препоръчително е след почистване Вашият сервизен техник да почисти всички грешки на бордовият компютър. След това не би трябвало да има кодове за грешки или светещи лампи на таблото за ДПФ/FAP.
  3.  Отсранете други технически неизправности по автомобила: заради свързаността на системи чрез бордовият компютър е възможно проблем в един от ел. кръговете да рефлектира на друг. За да подлежи на почистване на филтъра за твърди частици (DPF) трябва да бъде технически изправен, което включва:

 

НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ DPF (FAP) ФИЛТРИ КОГАТО:

  1. Керамичната пита има видими пукнатини или е счупена.
  2. Питата на филтъра има дълбоки вдлъбнатини, дупки или корозия.

При получаване на DPF (FAP) филтър за почистване се извършва първоначален детайлен оглед  на състоянието му. Ако подлежи на почистване, ще получите допълнителна информация за точната цена и времетраенето на услугата. След почистване на DPF (FAP) филтъра следва процедура по изсушаването му. След това се пристъпва към монтаж на автомобила.