За нас

За по-добра екологична планета

Повишаващите се еко норми в мобилостроенето, наложиха производителите да инсталират на новите дизелови двигатели допълнителни филтри за изгорелите газове. Тези FAP/DPF филтри имат за задача да отстранят твърдите частици от изгорелите газове. Както всички консумативи, тези филтри също имат определен “живот”. Тяхното износване (запушване) води до редица проблеми, като минаване на двигателя в авариен режим, повишен разход на гориво и др. Запушването на DPF / FAP филтъра води и до обратно налягане и до повреда в турбото и EGR-a на двигателя. Работата на тези филтри се следи стриктно от компютъра на двигателя, което прави неговото елиминиране невъзможно.

Най-голямата грешка на собствениците на автомобили със запушени FAP/DPF филтри и катализатори е тяхното премахване или опитите да бъдат почистени чрез недоказани методи.

Във връзка с усилията за подобряване чистотата на въздуха с цел подобряване на качеството на живот в цяла Европа се предприемат драстични мерки към автомобилите, които замърсяват околната среда, а тези автомобили, които са с премахнати FAP/DPF филтри и катализатори ще бъдат спирани от движение.

DPF/FAP/KATALYSATOR

Съкращението “DPF” идва от (diesel particulate filter), а при френските автомобили филтрите са известни с наименованието FAP (filtre à particules).

Филтър за твърди частици и е само за дизеловите автомобили, а при бензиновите тази роля играе катализатора.

Това, което е необходимо да се направим при първи принаци на запушването им е да покараме колата известно време, без да я форсираме излишно. Обикновено в рамките на 10-15 минути завършва целият процес на регенерация и колата се възвръща в нормалното си положение – все едно не е било.

Тук следва едно “но”. Този процес обикновено помага филтърът да се изчисти, но не напълно. С времето се изчиства по-малко и по-малко. Съответно колата влиза в този режим на все по-малко изминати километри и така, докато не се запуши напълно.

ПРИЗНАЦИТЕ ЗА ЗАПУШЕН DPF ФИЛТЪР И КАТАЛИЗАТОР:

  • светва светлинен индикатор на таблото в автомобила;
  • автомобилът вдига разхода на гориво;
  • автомобилът губи мощност;
  • повишават се оборотите на празен ход;
  • автомобилът пуши повече от нормалното.

Ако искате да заявите почистване, или закупуване на машината

Свържете се с нас